Domenii de activitate

Cabinetul de avocat Popovici Alexandra oferă consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare juridică pentru persoane fizice şi juridice, din România şi din străinătate,în următoarele domenii:

DREPT  CIVIL:
• Consultanţă juridică şi redactări acţiuni
• Asistenţă şi reprezentare juridică
• Redactare contracte, asistenţă la negocierea şi semnarea contractelor, tranzacţii
• Redactare notificări
• Acţiuni în instanţă precum :
   ◦ revendicare
   ◦ uzucapiune
   ◦ reziliere/rezoluţiune contracte
   ◦ nulitate act juridic
   ◦ partaj succesoral
   ◦ recuperare de creanţe
   ◦ executare silită
   ◦ ieşire din indiviziune,
   ◦ evacuare şi altele.

PROCEDURA DE EXEQUATUR :
 • Recunoaşterea hotărârilor străine în România

DREPTUL FAMILIEI:
• Acţiuni în instanţă precum :
   ◦ divorţ
   ◦ exercitare autoritate părintească
   ◦ program de vizitare minor
   ◦ pensie de întreţinere
   ◦ stabilirea locuinţei minorului etc.
   ◦ partajarea bunurilor comune
• Alte probleme de familie precum:
   ◦ ordonanţe preşedenţiale
   ◦ punere sub interdicţie
   ◦ acţiuni privitoare la filiaţie precum: stabilirea paternităţii  şi altele
   ◦ acţiuni privind procedura adopţiei interne ; şi altele.

DREPT COMERCIAL:
•  Consultanţă juridică privind contractele comerciale
•  Asistenţa societăţilor comerciale în activitatea curentă
•  Înfiinţări societăţi comerciale
•  Modificări acte constitutive
•  Schimbări de sediu
•  Majorări şi reduceri de capital social
•  Recuperări de debite
•  Reprezentarea  în instanţă a societăţilor comerciale
•  Consultanţă juridică în domeniu

DREPT PENAL:
• Asistenţă juridică şi reprezentare în faza de urmărie penală sau în faţa instanţelor de judecată
• Consultanţă juridică
• Redactări de cereri, plângeri penale etc.

DREPT ADMINISTRATIV:
• Contestaţii acte administrative, procedură prealabilă
• Acţiuni în instanţă precum: anulare act administrativ, obligare autoritate administrativă la emiterea unui act administrativ şi altele.
• Consultanţă,asistenţă juridică şi reprezentare în litigii

DREPT CONTRAVENŢIONAL:
• Plângeri contravenţionale, respectiv anularea proceselor-verbale de contravenţie în orice materie

DREPTUL MUNCII, ASIGURᾸRI SOCIALE, PENSII:
• Consultanţă la încheierea contractelor de muncă
• Asistenţă şi reprezentare jurdică în cadrul litigiilor de muncă, asigurărilor sociale şi pensiilor
• Negocierea conflictelor de muncă, asistenţă în relaţia cu angajatorul şi altele.